Arkiv | 22:45

Mitt Bloggår 2010

3 Jan

Lite snabba fakta från Wordpress om min blogg år 2010:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 110,000 times in 2010. If it were an exhibit at The Louvre Museum, it would take 5 days for that many people to see it.

In 2010, you wrote 654 new posts, growing the total archive of this blog to 1244 posts. You uploaded 839 pictures, taking up a total of 133mb. That’s about 2 pictures per day.

Resedagbok

3 Jan

Deadline.

3 Jan

Imorgon har vi deadline i skolan.
Alla uppgifter ska vara inlämnade till den här kursen och på måndag flyger vi återigen upp till Umeå för att avsluta denna kursen och påbörja de nästkommande.

Idag har jag och Camilla suttit framför datorn mesta delen av dagen, vi har sammanställt informationsbrev och svarsbrev inför magisteruppsatsen som ska skrivas hela vårterminen och också gjort en powerpointpresentation för våran redovisning nästa vecka. Den är inte riktigt klar än, utan fler sidor kommer att tillkomma inför nästa vecka.

Förutom detta har vi gjort hur mycket som helst den här kursen och skrivit en sidådär 200(!!) sidor arbete eller något liknande i våran lilla basgrupp.
Ett stort arbete om vardagspediatrik (barnsjukvård i vardagen), ett nästan lika stort barnhälsovård (BVC) och skolhälsovård, ett eget-valt-case där Camilla & jag skrivit om ”Fysisk inaktivitet och ohälsa hos barn” och så ett eget case om amning.
Jag tror inte att många förstår hur det är att plugga på avancerad nivå på högskola/universitet.
Jag hade INTE föreställt mig hur mycket krav som ställs eller hur mycket som ska göras (vilket så klart är olika från ort till ort, men i Umeå är det stenhårt). Allting ska dessutom innehålla evidensbaserad forskning med vetenskapliga artiklar som styrker det man skriver, samt rätta källhänvisningar i flytande text enligt Backman (urk för honom!).


Vardagspediatrikfallet – det största – på 74(!!) sidor…


BVC-Caset (på ”bara” 33 sidor)…


Skolhälsovårdscase (36 sidor)


Eget-valt-Case (Fysisk inaktivitet och ohälsa hos barn) på bara 11 sidor 😉

 

… och här är våra förväntade studieresultat under kursen som snart är slut!

  • beskriva organisationen av barn- och skolhälsovård och redogöra för aktuell lagstiftning samt analysera och diskutera samhällssyn, genus, makt, klass och etnicitet i relation till hälsovård för barn och ungdom.
  • beskriva, bedöma och genomföra vaccinationer till barn och ungdomar enligt gällande regelverk och praxis
  • beskriva och bedöma tillväxt, psykomotorisk utveckling och hälsa bland barn och ungdomar.
  • identifiera och åtgärda barns och ungdomars/familjers omvårdnadsbehov vid såväl vardagspediatriska problem som vid komplexa vårdbehov samt utvärdera effekten av vidtagna åtgärder.
  • beskriva normal uppfödning, identifiera och åtgärda amningsproblematik samt utvärdera effekten av vidtagna åtgärder.
  • identifiera barn och ungdomar som far illa och familjer med behov av särskilt stöd samt vidta lämpliga åtgärder och utvärdera dessa.
  • analysera livsstils- och olycksfallsrisker bland barn och ungdomar, genomföra och utvärdera förebyggande åtgärder.
  • beskriva och bedöma neuropsykiatriska tillstånd och psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.
  • formulera en klinisk frågeställning inom ramen för relevant ämnesområde.

One Night Stand

3 Jan

Nadiz skrev att hon hemskt gärna ville veta hur många ONS jag haft förra året (som svar på ena frågan i enkäten)….

Nadja – svaret på den frågan är rätt enkel? Med rätt förhållande behöver man inte vänstra? 😉
Och om man har ett förhållande och inte vänstrar så är det rätt lätt matematik 😉